Menu
قُسطة (قَسطةَ): من الأسر المسيحية البيروتية واللبنانية والعربية، تعود بجذورها إلى الأسر العربية المسيحية في بلاد الشام، ومن بينها بيروت…